Istotne informacje


rejent poznań Szanowni Państwo,

Obowiązkiem notariusza, przygotowującego akty notarialne i dokonującego innych czynności na rzecz swoich klientów, jest gruntowne sprawdzenie wszelkich danych. Dlatego bardzo prosimy o odpowiednie przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz potrzebnych informacji.

W ich uporządkowaniu pomoże poniższy formularz, który mogą Państwo pobrać, wypełnić i przekazać do Kancelarii - drogą elektroniczną (e-mail), faksem lub przesłać pocztą. Znacząco ułatwi on przygotowanie dokumentu i ułatwi dopełnienie wszelkich formalności.

Notariusz poznań


Przy podpisaniu sporządzonego dokumentu, w terminie uzgodnionym z sekretariatem Kancelarii, wymagane jest sprawdzenie tożsamości stron. Prosimy zatem o przygotowanie odpowiednich, ważnych dokumentów (dowód osobisty, paszport).Zamieszczamy również - do wglądu - akty prawne regulujące zasady działania notariatu.

- Prawo o notariacie: KLIKNIJ
- Stawki taksy notarialnej: KLIKNIJ
- Opłaty sądowe: KLIKNIJ
- Podatek od czynności cywilnoprawnych: KLIKNIJ
- Podatek od spadków i darowizn: KLIKNIJ
Instytucje korporacyjne:

- Krajowa Rada Notarialna: KLIKNIJ
- Poznańska Izba Notarialna: KLIKNIJ